Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ mới nhất tháng 05/2024 tại Slike.vn

Tên dịch vụ
Giá dịch vụ (Đơn giá trên 1 like/follow/sub/view)
Xem chính sách VIP
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
Facebook
Tăng like bài viết Facebook 9.9 ₫ 9.7 ₫ 9.4 ₫ 9.2 ₫ 8.9 ₫
Tăng follow trang cá nhân Facebook 26.4 ₫ 26 ₫ 25.5 ₫ 25.1 ₫ 24.6 ₫
Tăng follow fanpage Facebook 24.3 ₫ 23.7 ₫ 23 ₫ 22.4 ₫ 21.8 ₫
Tăng review page Facebook 325 ₫ 317.5 ₫ 310 ₫ 302.5 ₫ 295 ₫
Tăng share bài viết Facebook 21 ₫ 20.4 ₫ 19.8 ₫ 19.2 ₫ 18.6 ₫
Tăng comment bài viết Facebook 266 ₫ 258.4 ₫ 250.8 ₫ 243.2 ₫ 235.6 ₫
Tăng like cho comment Facebook 39.6 ₫ 37.8 ₫ 36.1 ₫ 34.3 ₫ 32.6 ₫
Tăng view story Facebook 8.4 ₫ 8.2 ₫ 7.9 ₫ 7.7 ₫ 7.4 ₫
Tăng view video Facebook 11.9 ₫ 11.6 ₫ 11.2 ₫ 10.9 ₫ 10.5 ₫
Tăng view Reels Facebook 8.7 ₫ 8.4 ₫ 8.1 ₫ 7.8 ₫ 7.5 ₫
Tăng like Reels Facebook 11.7 ₫ 11.3 ₫ 10.9 ₫ 10.5 ₫ 10.1 ₫
Tăng share Reels Facebook 298.5 ₫ 288.6 ₫ 278.6 ₫ 268.7 ₫ 258.7 ₫
TikTok
Tăng view video TikTok 0.16 ₫ 0.15 ₫ 0.14 ₫ 0.14 ₫ 0.13 ₫
Tăng like video TikTok 9.2 ₫ 8.8 ₫ 8.4 ₫ 8 ₫ 7.7 ₫
Tăng follow TikTok 33.6 ₫ 32.6 ₫ 31.7 ₫ 30.7 ₫ 29.8 ₫
Tăng share video TikTok 0.72 ₫ 0.69 ₫ 0.66 ₫ 0.62 ₫ 0.59 ₫
Tăng lượt Thêm vào yêu thích cho video TikTok 2.2 ₫ 2.1 ₫ 2 ₫ 1.9 ₫ 1.8 ₫
Tăng comment video TikTok 1,100 ₫ 1,045 ₫ 990 ₫ 935 ₫ 880 ₫
Tăng like comment Tiktok 17 ₫ 16.4 ₫ 15.8 ₫ 15.3 ₫ 14.7 ₫
Tăng view TikTok theo tháng 1.2 ₫ 1.1 ₫ 1.1 ₫ 1 ₫ 0.96 ₫
Auto thả tim TikTok theo tháng 18.2 ₫ 17.8 ₫ 17.4 ₫ 16.9 ₫ 16.5 ₫
Tăng thả tim livestream TikTok 8.3 ₫ 8 ₫ 7.7 ₫ 7.4 ₫ 7.2 ₫
Tăng share livestream TikTok 30 ₫ 29 ₫ 28 ₫ 27 ₫ 26 ₫
Tăng lượt xem livestream TikTok ... ... ... ... ...
Instagram
Tăng like bài viết Instagram 3.4 ₫ 3.2 ₫ 3.1 ₫ 2.9 ₫ 2.7 ₫
Tăng view bài viết Instagram 0.99 ₫ 0.94 ₫ 0.89 ₫ 0.85 ₫ 0.8 ₫
Tăng follow Instagram 18 ₫ 17.1 ₫ 16.2 ₫ 15.3 ₫ 14.4 ₫
Tăng comment Instagram ... ... ... ... ...
Tăng view livestream Instagram 6 ₫ 5.7 ₫ 5.4 ₫ 5.1 ₫ 4.8 ₫
Youtube
Tăng view video Youtube 32.4 ₫ 31 ₫ 29.5 ₫ 28.1 ₫ 26.6 ₫
Tăng like video Youtube 44.1 ₫ 42.1 ₫ 40.2 ₫ 38.2 ₫ 36.3 ₫
Tăng lượt subscribe Youtube 279 ₫ 266.6 ₫ 254.2 ₫ 241.8 ₫ 229.4 ₫
Tăng view Youtube Short 36 ₫ 34.4 ₫ 32.8 ₫ 31.2 ₫ 29.6 ₫
Tăng like Youtube Short 45 ₫ 43 ₫ 41 ₫ 39 ₫ 37 ₫
Tăng comment video Youtube 504 ₫ 481.6 ₫ 459.2 ₫ 436.8 ₫ 414.4 ₫
Tăng like cho comment Youtube ... ... ... ... ...
Twitter
Tăng view bài viết Twitter 0.12 ₫ 0.12 ₫ 0.11 ₫ 0.11 ₫ 0.1 ₫
Tăng like bài viết Twitter 21.6 ₫ 20.6 ₫ 19.7 ₫ 18.7 ₫ 17.8 ₫
Tăng follow Twitter 44.5 ₫ 42.5 ₫ 40.5 ₫ 38.5 ₫ 36.6 ₫
Tăng lượt Retweet Twitter 29.9 ₫ 28.9 ₫ 27.9 ₫ 26.9 ₫ 25.9 ₫
Threads
Tăng follow Threads 25.5 ₫ 24.7 ₫ 23.8 ₫ 23 ₫ 22.1 ₫
Tăng like bài viết Threads 71.6 ₫ 68 ₫ 64.4 ₫ 60.9 ₫ 57.3 ₫
Tăng reshare Threads 362.6 ₫ 344.5 ₫ 326.3 ₫ 308.2 ₫ 290.1 ₫
Shopee
Tăng lượt thích sản phẩm Shopee 37.5 ₫ 36.3 ₫ 35 ₫ 33.8 ₫ 32.5 ₫
Tăng follow Shopee 108 ₫ 103.2 ₫ 98.4 ₫ 93.6 ₫ 88.8 ₫

Chính sách VIP

Cấp độ VIP VIP 1
Phân loại Khách hàng
Yêu cầu
Cấp độ VIP VIP 2
Phân loại Cộng tác viên
Yêu cầu Tổng nạp: 2,000,000 ₫
Cấp độ VIP VIP 3
Phân loại Đại lý
Yêu cầu Tổng nạp: 10,000,000 ₫
Cấp độ VIP VIP 4
Phân loại Nhà phân phối
Yêu cầu Tổng nạp: 50,000,000 ₫
Cấp độ VIP VIP 5
Phân loại Đối tác
Yêu cầu Tổng nạp: 100,000,000 ₫
Đăng Nhập Đăng Ký