Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ mới nhất tháng 12/2023 tại Slike.vn

Tên dịch vụ
Giá dịch vụ (Đơn giá trên 1 like/follow/sub/view)
Xem chính sách VIP
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
Facebook
Tăng like bài viết Facebook 5.9 ₫ 5.8 ₫ 5.7 ₫ 5.5 ₫ 5.4 ₫
Tăng follow trang cá nhân Facebook 9.6 ₫ 9.4 ₫ 9.3 ₫ 9.1 ₫ 9 ₫
Tăng follow fanpage Facebook 21.6 ₫ 21 ₫ 20.5 ₫ 19.9 ₫ 19.4 ₫
Tăng review page Facebook 520 ₫ 508 ₫ 496 ₫ 484 ₫ 472 ₫
Tăng share bài viết Facebook 21 ₫ 20.4 ₫ 19.8 ₫ 19.2 ₫ 18.6 ₫
Tăng comment bài viết Facebook 266 ₫ 258.4 ₫ 250.8 ₫ 243.2 ₫ 235.6 ₫
Tăng like cho comment Facebook 25.2 ₫ 24.1 ₫ 23 ₫ 21.8 ₫ 20.7 ₫
Tăng view story Facebook 8.4 ₫ 8.2 ₫ 7.9 ₫ 7.7 ₫ 7.4 ₫
Tăng view video Facebook 2.8 ₫ 2.7 ₫ 2.6 ₫ 2.6 ₫ 2.5 ₫
Tăng view Reels Facebook 3 ₫ 2.9 ₫ 2.8 ₫ 2.7 ₫ 2.6 ₫
Tăng like Reels Facebook 11.7 ₫ 11.3 ₫ 10.9 ₫ 10.5 ₫ 10.1 ₫
Tăng share Reels Facebook 298.5 ₫ 288.6 ₫ 278.6 ₫ 268.7 ₫ 258.7 ₫
TikTok
Tăng view video TikTok 0.1 ₫ 0.1 ₫ 0.09 ₫ 0.09 ₫ 0.08 ₫
Tăng like video TikTok 6.8 ₫ 6.5 ₫ 6.2 ₫ 6 ₫ 5.7 ₫
Tăng follow TikTok 33.6 ₫ 32.6 ₫ 31.7 ₫ 30.7 ₫ 29.8 ₫
Tăng share video TikTok 0.02 ₫ 0.02 ₫ 0.02 ₫ 0.02 ₫ 0.02 ₫
Tăng lượt Thêm vào yêu thích cho video TikTok 2.2 ₫ 2.1 ₫ 2 ₫ 1.9 ₫ 1.8 ₫
Tăng comment video TikTok 1,100 ₫ 1,045 ₫ 990 ₫ 935 ₫ 880 ₫
Tăng like comment Tiktok 16.2 ₫ 15.7 ₫ 15.1 ₫ 14.6 ₫ 14 ₫
Tăng view TikTok theo tháng 1.2 ₫ 1.1 ₫ 1.1 ₫ 1 ₫ 0.96 ₫
Auto thả tim TikTok theo tháng 18.2 ₫ 17.8 ₫ 17.4 ₫ 16.9 ₫ 16.5 ₫
Tăng thả tim livestream TikTok 8.3 ₫ 8 ₫ 7.7 ₫ 7.4 ₫ 7.2 ₫
Tăng share livestream TikTok 33 ₫ 31.9 ₫ 30.8 ₫ 29.7 ₫ 28.6 ₫
Tăng lượt xem livestream TikTok ... ... ... ... ...
Instagram
Tăng like bài viết Instagram 2.3 ₫ 2.2 ₫ 2.1 ₫ 2 ₫ 1.8 ₫
Tăng view bài viết Instagram 1.2 ₫ 1.1 ₫ 1.1 ₫ 1 ₫ 0.95 ₫
Tăng follow Instagram 34 ₫ 32.3 ₫ 30.6 ₫ 28.9 ₫ 27.2 ₫
Tăng comment Instagram ... ... ... ... ...
Tăng view livestream Instagram 7 ₫ 6.7 ₫ 6.3 ₫ 6 ₫ 5.6 ₫
Youtube
Tăng view video Youtube 36 ₫ 34.4 ₫ 32.8 ₫ 31.2 ₫ 29.6 ₫
Tăng like video Youtube 44.1 ₫ 42.1 ₫ 40.2 ₫ 38.2 ₫ 36.3 ₫
Tăng lượt subscribe Youtube 279 ₫ 266.6 ₫ 254.2 ₫ 241.8 ₫ 229.4 ₫
Tăng view Youtube Short 36 ₫ 34.4 ₫ 32.8 ₫ 31.2 ₫ 29.6 ₫
Tăng like Youtube Short 45 ₫ 43 ₫ 41 ₫ 39 ₫ 37 ₫
Tăng comment video Youtube 900 ₫ 860 ₫ 820 ₫ 780 ₫ 740 ₫
Tăng like cho comment Youtube ... ... ... ... ...
Twitter
Tăng view bài viết Twitter 0.03 ₫ 0.03 ₫ 0.03 ₫ 0.03 ₫ 0.03 ₫
Tăng like bài viết Twitter 37.6 ₫ 35.9 ₫ 34.3 ₫ 32.6 ₫ 30.9 ₫
Tăng follow Twitter 45.7 ₫ 43.7 ₫ 41.7 ₫ 39.6 ₫ 37.6 ₫
Tăng lượt Retweet Twitter 31.5 ₫ 30.5 ₫ 29.4 ₫ 28.4 ₫ 27.3 ₫
Threads
Tăng follow Threads 87 ₫ 84.1 ₫ 81.2 ₫ 78.3 ₫ 75.4 ₫
Tăng like bài viết Threads 84 ₫ 79.8 ₫ 75.6 ₫ 71.4 ₫ 67.2 ₫
Tăng reshare Threads 362.6 ₫ 344.5 ₫ 326.3 ₫ 308.2 ₫ 290.1 ₫
Shopee
Tăng lượt thích sản phẩm Shopee 37.5 ₫ 36.3 ₫ 35 ₫ 33.8 ₫ 32.5 ₫
Tăng follow Shopee 104.4 ₫ 99.8 ₫ 95.1 ₫ 90.5 ₫ 85.8 ₫

Chính sách VIP

Cấp độ VIP VIP 1
Phân loại Khách hàng
Yêu cầu
Cấp độ VIP VIP 2
Phân loại Cộng tác viên
Yêu cầu Tổng nạp: 2,000,000 ₫
Cấp độ VIP VIP 3
Phân loại Đại lý
Yêu cầu Tổng nạp: 10,000,000 ₫
Cấp độ VIP VIP 4
Phân loại Nhà phân phối
Yêu cầu Tổng nạp: 50,000,000 ₫
Cấp độ VIP VIP 5
Phân loại Đối tác
Yêu cầu Tổng nạp: 100,000,000 ₫
Đăng Nhập Đăng Ký